HEM VERKSAMHETEN OM MIG SÖK PLATS KONTAKT

På familjedaghemmet Humlan erbjuder jag utveckling och lärande i en lugn och trygg miljö. Att ta tillvara på barnets egen kunskap, ålder och mognad och bygga vidare på dem är viktigt för barnets självkänsla. Jag vill också väcka barnets nyfikenhet och lusten till lärande genom leken som är en förutsättning till utveckling och lärande.

Verksamheten planeras utifrån barngruppens olika behov och förutsättningar, där också läroplanen för förskolan ligger till grund. Barngruppen kommer att bestå av upp till 6 barn i åldrarna 1-5 år.

Vi på Humlan tillbringar mycket tid utomhus och i naturen, där barnen får lära sig hur vi ska vara rädda om allt levande och hur vi ska vårda vår skog, natur och djur. Samtidigt som barnen får hälsan på köpet, genom att röra sig i natur och skog, så främjas deras rörelseutveckling. På Humlan ska barnen få en bra balans mellan aktivitet, vila, näringsriktig mat och rutiner.

Familjedaghemmet Humlan har naturvetenskap som inriktning med betoning på språk och lek. Verksamheten byggs på aktiviteter utifrån barnens intresse och behov.


Aktiviteter

Matematik

Använder vi i vardagen för att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar. Vi räknar, lokaliserar, mäter, konstruerar, leker och förklarar. Dessa aktiviteter ger oss möjlighet att arbete med alla målen i matematik.

Naturvetenskap / Teknik

Vi undersöker våra omgivningar och vardagsfenomen genom lek och på så sätt väcka barnets nyfikenhet och förståelse för natervetenskap och teknik. Vi kommer att göra enklare experiment. Tekniken tar vi med oss in i vardagen, där det kan handla om att vi tränar påklädning eller bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Språket

Vi tränar på att samtala och lyssna på varandra men också på att kunna uttrycka sina åsikter och förstå andras perspektiv. Jag uppmuntrar barnen att använda och utforska olika kommunikativa redskap och medier. Språket finns med hela tiden och blir en viktig del av vår vardag. Språket integreras i samspel, aktiviteter, lärande, lek och skapande men också i sång, rim och ramsor.

Rörelse / Hälsa

Utevistelse sker varje dag. Vi är ofta ute i naturen och har även skogsdagar. Vi har gymnastik 1 gång i veckan i Tegelvikens gymnastiksal. Vi tränar på fin och grovmotorik, utvecklar koordinationsförmåga och kroppsuppfattning efter barnens egna förutsättningar. Jag kommer även ur ett hälsoperspektiv att introducera barnyoga och barnmassage. Maten vi äter är hemlagad och näringsrik.

Leken

Leken stimulerar alla delar av barns utveckling och barn lär mycket genom leken, under leken gestaltas tankar, fantasi, språk och kroppsliga uttryck. Lek och lärande går hand i hand. Genom leken socialiseras barnen.

© Humlan Pedagogiskomsorg 2013