loggo
HEM VERKSAMHETEN OM MIG SÖK PLATS KONTAKT

Välkommen till familjedaghemmet Humlan!

Jag erbjuder en trygg och harmonisk barnomsorg, där ditt barn får utveckla sitt lärande och sin personliga utveckling i en lugn och trygg miljö. Att ta tillvara barnets egen kunskap, ålder och mognad, och att bygga vidare på dem är viktigt för barnets självkänsla.

Jag vill även väcka barnets nyfikenhet och lusten till lärande genom leken som är en förutsättning till utveckling och lärande. Humlan har en naturvetenskaplig intriktning med språket och leken som grund.

© Humlan Pedagogiskomsorg 2013